รับชำระผ่าน creditcard

ติดต่อผ่าน line @coatover 24 ชม.

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

ขนส่งแบบ EMS โอน และ แจ้งข้อมูลครบถ้วนถูกต้องก่อน เที่ยงคืน สินค้าส่งวันถัดไป (1 วันทำการ ไม่นับวันหยุด)

ขนส่งแบบ DPX ( เฉพาะ กทม. )
โอน และ แจ้งข้อมูลครบถ้วนถูกต้องก่อน 16:00 น. สินค้าส่งถึงลูกค้าวันถัดไป
(1วันทำการ ไม่นับวันหยุด)

โอน และ แจ้งข้อมูลครบถ้วนถูกต้องหลัง 16:00 น. สินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าภายใน 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุด